Flori Jianu

Listă de voievozi și principi ai Transilvaniei

Înainte de secolul XI. sunt pomeniți în cronica Gesta Hungarorum următoarele conducători (în latină: dux).

Gelou/Gyalu/Gelu ; ? - 904 ; Conducătorul unei formațiuni statale cu populație blacă și slavă.
„Gelou ducem blacorum. Gelou uero dux ultra siluanis...”
—Gesta Hungarorum''
Tuhutum/Töhötöm/Tétény ; 904 - ?; Conducătorul tribului maghiar Keszi.
„Tvhutum uero et filius suus Horca...”
—Gesta Hungarorum''
Horca/Horka/Harka; ?; fiul lui Tuhutum
Zombor gyula ?; fiul lui Horka
Prokuj gyula; înainte 953 - 1003; fiul lui Zombor. În urma unei confruntări cu regele maghiar Ștefan I, Prokuj gyula este luat prizonier și dus în Ungaria.

Voievodatul Transilvaniei
Ioan (Iancu) de Hunedoara
Regele Ungariei Matei CorvinZoltán Erdőelvi ; c.1003
Mercurius, princeps Ultrasilvanus ; 1103, 1111 - 1113
Leustachius Rátót (Eustachius), voievod al Transilvaniei ; cca.1164 - 1176
Legforus (Szegfor) ; 1199 - 1200
Eth ; 1200
Gyula Kán ; 1201 - 1202 ; prima oară
Nicolae ; 1201 - 1202
Benedict, fiul lui Conrad ; 1202 - 1206 ; prima oară
Smaragdus Zsámboki ; 1206 - 1208
Benedict, fiul lui Conrad ; 1208 - 1209 ; a doua oară
Mihail Kacsics ; 1209 - 1212
Berthold de Andechs-Meran, arhiepiscop de Calocea ; 1212 - 1213
Nicolae ; 1213
Gyula Kán ; 1213 - 1214 ; a doua oară
Simion ; 1215
Ipoth (Ipolit) ; 1216 - 1217
Rafail (Rafain/Rafaion) ; 1217 - 1218
Neuka (Nevke/Leuka) ; 1219 - 1221
Paul, fiul lui Petru ; 1221 - 1222
Mihail Kacsics ; 1222 ; a doua oară
Pósa Csáki, fiul lui Solum/Sólyom ; 1226- 1231 ; prima oară
Gyula Rátót ; 1229 - 1233 ; fiul lui Leustachius
Dionysius Tomaj ; 1233 - 1234
Serafin ; 1235
Andrei ; 1235 ; fiul lui Serafin
Pósa Csáki, fiul lui Solum/Sólyom ; 1235- 1241 ; a doua oară
Laurențiu Aba ; 1242 - 1252
Ștefan (Dux Transilvaniae) ; 1257 - 1258 ; fiul regelui Bela IV, prima oară
Ernye Ákos, ban al Transilvaniei ; 1258 - 1261
Ștefan ; 1260 - 1270 ; a doua oară
Ladislau I Kan ; 1261 - 1265 ; prima oară
Nicolae Geregye ; 1265 - 1270 ; prima oară
Matei Csáki ; 1270 - 1272 ; prima oară
Nicolae Geregye ; 1272 - 1274 ; a doua oară
Ioan Kőszegi ; 1273
Egidius Monoszló ; 1274
Matei Csáki ; 1274 - 1275 ; a doua oară
Ugrinus Csáki ; 1275 ; prima oară
Ladislau I Kan ; 1275 - 1276 ;a doua oară
Ugrinus Csáki ; 1276 ; a doua oară
Matei Csáki ; 1276 - 1277 ; a treia oară
Nicolae Meggyesi din neamul Pok ; 1277 ; prima oară
Finta Aba ; 1278 - 1280
Ștefan Merai ; 1280
Petru, fiul lui Dominic ; 1280
Lóránd Borsa ; 1282 ; prima oară
Apor Péc ; 1283 - 1284
Lóránd Borsa ; 1284 - 1285 ; a doua oară
Moise/Moyus Ákos ; 1287 - 1288
Lóránd Borsa ; 1288 - 1294 ; a treia oară
Ladislau Kán al II-lea ; 1294 - 1315
Ladislau Kán al III-lea ; 1315 ; neconfirmat de rege
Nicolae Meggyesi din neamul Pok ; 1315 - 1316 ; a doua oară
Doja Debreceni ; 1318 - 1321 ; fiul lui Andrei
Toma Szécsényi ; 1321 - 1342
Nicolae Sirokai ; 1342 - 1344
Ștefan Lackfi ; 1344 - 1350
Toma Gönyűi ; 1351 ; din neamul Csor
Nicolae Raholcai Kont ; 1351 - 1356
Andrei Lackfi ; 1356 - 1359
Dionisie Lackfi ; 1359 - 1367
Nicolae Lackfi ; 1367 - 1368
Emeric Lackfi ; 1369 - 1372
Ștefan Lackfi al II-lea ; 1373 - 1376 ; fratele lui Emeric
Ladislau Losonczi ; 1376 - 1391
Emeric Bebek I (Bubek) ; 1392 - 1393
Frank Szécsényi ; 1393 - 1395
Stibor de Stiboricz ; 1395 - 1401 ; prima oară
Nicolae Csáki și Nicolae Marcali ; 1401 - 1403 ; prima oară
Ioan Tamási și Iacob Lackfi ; 1403 - 1409
Stibor de Stiboricz ; 1410 - 1414 ; a doua oară
Nicolae Csáki ; 1415 - 1426 ; a doua oară
Ladislau al IV-lea Csaki ; 1426 - 1435 ; fiul lui Nicolea Csaki
Ladislau al IV-lea Csaki și Petru Cseh (Cheeh) ; 1436 - 1437
Petru Cseh ; 1437 - 1438 ; a doua oară
Desideriu Losonczi ; 1438 - 1440
Ladislau al V-lea Jakcs ; ianuarie 1441
Ioan de Hunedoara ; 1441 - 1446 ; fiul cneazului Voicu (Vajk)
Emeric Bebek al II-lea și Miklós Újlaki ; 1446 - 1447
Emeric Bebek al II-lea și Ioan de Hunedoara ; mai - octombrie 1448
Ioan Rozgonyi ; 1449 - 1460
Miklós Újlaki ; 1449 - 1458 ; a doua oară
Sebastian Rozgonyi ; 1458 - 1461
Miklós Újlaki ; 1460 ; a treia oară
Ladislau Kanizsai ; 1460
Miklós Újlaki și Ioan Dindelegi Pongrácz ; 1462 - 1465
Sigismund Szentgyörgyi și Ioan Szentgyörgyi (de Sancto Giorgia) ; 1465 - 1467
Ioan Dindelegi Pongrácz și Nicolae Csupor ; 1468 - 1472
Balázs Magyar ; 1472 - 1475
Ioan Dindelegi Pongrácz ; 1475 - 1476 ; a doua oară
Petru Vingárti Geréb ; 1478 - 1479
Ștefan Bathory I de Ecsed ; 1479 - 1493
Bartolomeu Dragfi ; 1493 - 1499 ; decendent din Drag de Maramureș
Ladislau Losonczi al II-lea ; 1493 - 1495
Petru Szentgyörgyi și de Bozin ; 1499 - 1510
Ioan Zápolya ; 1510 - 1526 ; apoi rege al Ungariei
Petru Perényi ; 1526 - 1529
Ștefan Bathory II Șimleu ; 1529 - 1530
Hieronymus Laski ; 1531 - 1534
Ștefan Majláth ; 1534 - 1538
Imre Balassa ; 1538 - 1540
Gheorghe Martinuzzi ; 1541 - 1552 ; guvernator
Andrei Bathori de Ecsed ; 1552 - 1553
István Dobó și Francisc Kendi ; 1553 - 1556
Vacant ; 1557 - 1571

Principi ai Transilvaniei
Ioan I Zápolya
Báthory István
Mihai Viteazul
II.Rákóczi FerencIoan I Zápolya ; 1526 - 1540
Isabella Jagiello Zapolya ; 1540 - 1551 ; soția lui Ioan I Zápolya, regentă
George Fráter ; 1542 - 1551 ; regent
Ferdinand I de Habsburg ; 1551 - 1556 ; fiul lui Filip I (Spania)
Isabella Jagiello Zapolya ; 1556 - 1559 ; a doua oară
Ioan al II-lea Sigismund Zápolya ; 1570 - 1571
Ștefan Báthory ; 1571 - 1575
Cristofor Báthory ; 1575 - 1581 ; fratele lui Ștefan Báthory
Sigismund Báthory ; 1581 - 1594 ; fiul lui Cristofor Báthory, prima oară
Boldizsár Báthory ; 1594
Sigismund Báthory ; 1594 - 1598 ; a doua oară (extinde autoritatea sa asupra Moldovei și Tării Românești, realizând așa-zisul "plan dacic")
Maria Krisztina de Habsburg ; 1597 ; prima oară
Rudolf al II-lea de Habsburg ; 1598
Maria Krisztina de Habsburg ; 1598 ; a doua oară
Sigismund Bathory ; 1598 - 1599 ; a treia oară
Andrei Báthory ; 1599 ; vărul lui Sigismund Bathory
Mihai Viteazul ; 1599 - 1601 ; prin prima unire a Țării Românești, Transilvaniei și Moldovei
Gheorghe Basta ; 1601 - 1603; în numele împăratului Rudolf al II-lea
Moise Székely (Secuiul) ; 1603 - 1604
Ștefan Bocskay ; 1604 - 1606
Sigismund Rákóczi ; 1607 - 1608
Gabriel Báthory ; 1608 - 1613 ; fratele lui Ștefan Báthory
Gabriel Bethlen ; 1613 - 1629
Ecaterina de Brandenburg ; 1629 - 1630 ; soția lui Gabril Bethlen
Ștefan Bethlen ; 1630 ; fiul lui Gabriel Bethlen
Gheorghe Rákóczi I ; 1630 - 1648 ; fiul lui Sigismund Rakoczi
Gheorghe Rákóczi al II-lea ; 1648 - 1657 ; fiul lui Gheorghe I
Francisc Rhédei ; 1657 - 1658 ;
Achatius Barcsai ; 1658 - 1660
Gheorghe Rakoczi al II-lea ; 1659 - 1660 ; a doua oară
Ioan Kemény ; 1661 - 1662
Mihai Apafi I ; 1662 - 1690
Imre Thököly ; 1690 - 1691
Mihai Apafi al II-lea ; 1690 - 1696 ; fiul lui Mihai Apafi I
Leopold I ; 1691 - 1705
Francisc Rákóczi al II-lea ; 1704 - 1711. La 7 iulie 1704 Dieta Transilvaniei întrunită la Alba Iulia l-a proclamat pe Francisc Rákóczi al II-lea ca principe al Transilvaniei. Revolta antihabsburgică condusă de acesta a eșuat, autoritatea Casei de Habsburg în Transilvania și Ungaria fiind restabilită efectiv în anul 1711 prin Pacea de la Satu Mare.
Carol al VI-lea, Împărat Roman ; 1711 - 1740 ; fiul lui Leopold I
Maria Tereza ; 1740 - 1765 ; fiica lui Carol VI

Mari Principi ai Transilvanie
Maria Tereza ; 1765-1780
Iosif al II-lea ; 1780 - 1790 ; fiul Mariei Terezia
Leopold al II-lea ; 1790 - 1792 ; fiul Mariei Terezia
Francisc al II-lea ; 1792 - 1835 ; fiul lui Leopold II
Ferdinand I ; 1835 - 1848 ; fiul lui Francisc II
Franz Joseph ; 1848 - 1867 ; nepotul lui Ferdinand I
În anul 1867 Marele Principat al Transilvaniei a fost desființat prin hotărârea Dietei țării, care a hotărât unirea cu Ungaria.

Random image

Album info

Gallery Stats

  • Version: 3.0.2
  • Albums: 1086
  • Photos: 21328
  • Hits: 9422894